• Thu. Mar 30th, 2023

இளையரஜா திரு கணபதிப்பிள்ளை சுதாகரன்

  • Home
  • எங்க ஊர் இளையரஜா திரு கணபதிப்பிள்ளை சுதாகரன்

எங்க ஊர் இளையரஜா திரு கணபதிப்பிள்ளை சுதாகரன்

எங்க ஊர் இளையரஜா திரு கணபதிப்பிள்ளை சுதாகரன் RIP anna …💐💐💐ஆக்கம்: முல்லை நிஷாந்தன் 1989/1990களில் யாழ்ப்பாணம் என்னும் அழகிய நகரில் நுணாவில் வாசல், சாகவச்சேரி என்னும் ஒரு இசை பூக்கும் ஊரில் “காண்டீபன்“ என்று ஒரு இசைத் தமிழன் உயர்கின்றார்.…