• Thu. Feb 2nd, 2023

Broiler Chicken

  • Home
  • பிராய்லர் சிக்கனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

பிராய்லர் சிக்கனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

பிராய்லர் சிக்கனில் உள்ள கிருமிகள் மற்றும் வித்தியாசமான பாக்டீரியாக்கள், ஆரோக்கியத்தை மிகவும் மோசமாக பாதிக்கிறது. பிராய்லர் கோழியில் ஈகோலை என்னும் பாக்டீயா உள்ளது. இவையும் ஒருவகையான புட் பாய்சனை ஏற்படுத்தக்கூடியவை. அதுமட்டுமின்றி, இவை சிறுநீரக பாதையில் கடுமையான நோய்த்தொற்றுக்களையும் ஏற்படுத்துகிறது. பிராய்லர்…