• Sun. May 29th, 2022

China builds its own space station

  • Home
  • தனக்கென தனி விண்வெளி நிலையம் அமைக்கும் சீனா

தனக்கென தனி விண்வெளி நிலையம் அமைக்கும் சீனா

விண்வெளியில் சீனா தனக்கென தனி விண்வெளி நிலையம் கட்டி வரும் நிலையில் அதன் கட்டுமான பணிகளுக்காக மூன்று வீரர்கள் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் பங்களிப்பின் பேரில் கட்டமைக்கப்பட்ட சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் விண்ணிலிருந்து ஆய்வு பணிகளை மேற்கொண்டு…