• Tue. Jun 21st, 2022

Cold relief

  • Home
  • உடலிலுள்ள சளியை அகற்றுவதற்கான வீட்டு வைத்தியங்கள்

உடலிலுள்ள சளியை அகற்றுவதற்கான வீட்டு வைத்தியங்கள்

அதிகப்படியான சளியை அகற்றுவதற்கு ஒருசில வீட்டு வைத்தியங்கள் உள்ளன. இவை சுவாசிப்பதை எளிதாக்குவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இஞ்சியில் உள்ள ஆன்டி-வைரல் மற்றும் ஆன்டி பாக்டீரியல் பண்புகள், நெஞ்சு பகுதியில் தேங்கியுள்ள சளியை எளிதில் வெளியேற்ற உதவி புரியும். இஞ்சியை நீரில்…