• Fri. Jun 2nd, 2023

First place

  • Home
  • டோக்கியோ ஒலிம்பிக் : 32 தங்கப் பதக்கங்களுடன் சீனா முதலிடம்

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் : 32 தங்கப் பதக்கங்களுடன் சீனா முதலிடம்

2020 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பதக்கப் பட்டியலில் ஆகஸ்ட் 4 வரையான காலப் பகுதியில் சீனா 32 தங்கப் பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. சீனா 32 தங்கம், 22 வெள்ளி மற்றும் 16 வெண்கலம் ஆகியவற்றை பெற்று, மொத்தமாக 70 பதக்கங்களுடன் முதல்…