• Sat. Jan 21st, 2023

foods to be taken

  • Home
  • கர்ப்பிணிகள் முதல் மூன்று மாதங்களில் உண்ண வேண்டிய உணவுகள் எவை?

கர்ப்பிணிகள் முதல் மூன்று மாதங்களில் உண்ண வேண்டிய உணவுகள் எவை?

கர்ப்பிணிகள் முதல் மூன்று மாதங்களிலும் உண்ணும் உணவுகள் மற்றும் செயல்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த நேரத்தில் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் புரோட்டின் மற்றும் கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்ள வேண்டும். இந்த சத்துக்கள் தான் கருவில் உள்ள சிசுவின்…