• Sun. May 29th, 2022

gain and lose weight

  • Home
  • உடல் எடையைக் அதிகரிக்கவும் குறைக்கவும் ஒரே மருந்து!

உடல் எடையைக் அதிகரிக்கவும் குறைக்கவும் ஒரே மருந்து!

தேனின் மூலம் முழுமையான பயனைப் பெறவதோடு, இளமையோடு நோய் இல்லாமல் கொழுப்பு உடலில் சேராமல் இருக்கலாம். உடல் எடையை அதிகரிக்கவும் குறைக்கவும் உதவும் ஒரே மருந்து தேன். உடல் எடையை குறைக்கும் அந்த மருந்து என்னவென்றால் ‘தேன்’ தான் அந்த மருந்து.…