• Mon. May 29th, 2023

Litro Gas

  • Home
  • இலங்கையில் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை அதிகரிப்பு

இலங்கையில் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை அதிகரிப்பு

லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையை அதிகரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, 5KG லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் ஒன்றின் விலையை 503 ரூபாவால் அதிகரிக்க நிறுவனம் தீர்மானம் எட்டியுள்ளது. லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு 5 KG சிலிண்டரின் புதிய விலை 1,101…