• Sun. Jan 29th, 2023

low in these cities

  • Home
  • இந்தியாவில் இந்த நகரங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறைவு!

இந்தியாவில் இந்த நகரங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறைவு!

இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறைவாக மற்றும் அதிகமாக உள்ள நகரங்களின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகமாக உள்ள நகரங்கள் மற்றும் குறைவாக உள்ள நகரங்கள் குறித்த பட்டியலை தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த…