• Thu. Aug 11th, 2022

Menaga Mukandi

  • Home
  • இலங்கை ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவின் முக்கிய பதவிக்கு தமிழ் பெண் ஒருவர் நியமனம்

இலங்கை ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவின் முக்கிய பதவிக்கு தமிழ் பெண் ஒருவர் நியமனம்

ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவின் தமிழ்ப் பிரிவு பொறுப்பதிகாரியாக சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் திருமதி. மேனகா மூக்காண்டி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அதன்படி சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் திருமதி. மேனகா மூக்காண்டி, ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவின் தமிழ்ப் பிரிவு பொறுப்பதிகாரியாகவும் பிரதிப் பணிப்பாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நுகேகொடை தமிழ்…