• Thu. May 19th, 2022

Nimali Liyanarachchi

  • Home
  • 2020 ஒலிம்பிக்; தகர்ந்தது நிமாலியின் எதிர்பார்ப்பு; ஏமாற்றத்துடன் வெளியேற்றம்

2020 ஒலிம்பிக்; தகர்ந்தது நிமாலியின் எதிர்பார்ப்பு; ஏமாற்றத்துடன் வெளியேற்றம்

டோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு விழாவில் பெண்களுக்கான 800 மீற்றர் நிகழ்ச்சிக்கான 4ஆவது தகுதிகாண் ஓட்டப் போட்டியில் மிக மோசமான நேரப் பெறுதியைப் பதிவுசெய்து கடைசி இடத்தைப் பெற்ற நிமாலி லியனஆராச்சி பெரும் ஏமாற்றத்துடன் ஒலிம்பிக் போட்டியிலிருந்து வெளியேறினார். இம் முறை…