• Sat. Aug 13th, 2022

respiratory problems

  • Home
  • சுவாசப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் வேப்ப எண்ணெய்

சுவாசப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் வேப்ப எண்ணெய்

வேப்ப எண்ணெய்யில் உள்ள புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பாதுகாப்பு பண்புகள், புற்றுநோயை உண்டாக்கும் கிருமிகளின் உயிரணு சுழற்சியை இடைமறித்து செயல்படுகிறது. இதனால் அவற்றின் வளர்ச்சி மற்றும் பரவல் தடுக்கப்படுகிறது. அனைத்து விதமான சுவாசப் பிரச்சனைகளையும் நீக்கும் தன்மை வேப்ப எண்ணெய்க்கு உண்டு. கெட்ட…