• Sun. Dec 10th, 2023

Sudden smoke

  • Home
  • சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் திடீர் புகை!

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் திடீர் புகை!

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் ரஷியாவின் பிரிவில் திடீர் புகை ஏற்பட்ட பின்னர் சரி செய்யப்பட்டு திட்டமிட்டபடி ரஷிய விண்வெளி வீரர்கள் விண்ணில் நடைபயணம் மேற்கொண்டனர். சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் ரஷியாவின் பிரிவில் திடீர் புகை ஏற்பட்டது பின்னர் சரி செய்யப்பட்டு திட்டமிட்டபடி…