• Sun. May 29th, 2022

The plant which give much oxygen

  • Home
  • ஆக்சிஜன்களை அதிக அளவில் தரவல்ல செடி

ஆக்சிஜன்களை அதிக அளவில் தரவல்ல செடி

உடலில் பல நோய்களுக்கு இயற்கை மருந்தாக பயன்படும் ஆடாதொடையின் நன்மைகளைப் பற்றி இதில் தெரிந்து கொள்வோம். இன்றைய சூழ்நிலையில் தலைவலி, காய்ச்சல் என்றால் அனைவரும் மருந்து மாத்திரைகளை தேடி ஓடுகின்றன. ஆனால் முன்னொரு காலத்தில் இயற்கை மருந்து அதிக அளவில் காணப்பட்டது.…