• Sun. Oct 2nd, 2022

Permission to wear hijab in uniform color!

  • Home
  • சீருடையின் நிறத்திலேயே ஹிஜாப் அணிய அனுமதி வேண்டும்!

சீருடையின் நிறத்திலேயே ஹிஜாப் அணிய அனுமதி வேண்டும்!

இந்திய அரசு நடத்தும் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் இஸ்லாமிய மாணவிகள் தங்கள் சீருடையின் கால் சட்டை நிறத்திலேயே ஹிஜாப் அணிய அனுமதிக்கப்படுவது போல கர்நாடக அரசின் கல்வி நிறுவனங்களிலும் ஹிஜாப் அணிய அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று…