• Thu. Jun 20th, 2024

நீரிழிவு சிக்கல்களைத் தடுக்க இஞ்சி!

Mar 1, 2022

பாரம்பரிய மூலிகைகள் பண்டைய காலங்களிலிருந்து நீரிழிவு உட்பட பல நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க அல்லது தடுக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நீரிழிவு நோய் சிக்கல்களைத் தடுக்க இஞ்சி உதவும். நீரிழிவு நெஃப்ரோபதி (சிறுநீரக நோய்), நீரிழிவு ரெட்டினோபதி (கண் நோய்), நீரிழிவு கார்டியோமயோபதி (இதய நோய்கள்) மற்றும் நீரிழிவு நரம்பியல் (நரம்பு பாதிப்பு) போன்ற பல நீரிழிவு சிக்கல்களைத் தடுக்க இஞ்சி உதவுகிறது.

நெஃப்ரோபதிக்கான இஞ்சி நீரிழிவு நரம்பு நோய் என்பது நீரிழிவு நோயுடன் தொடர்புடைய ஒரு சிறுநீரக நோயாகும்.

இது 30 வயதிற்குட்பட்ட நீரிழிவு நோயாளிகளில் 25-35 சதவீதத்தை பாதிக்கிறது. நீரிழிவு நரம்பியல் நீண்டகால சிறுநீரக செயலிழப்பை ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் 2-3 ஆண்டுகளுக்குள் மரணத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் மெட்ஃபோர்மினைப் போலவே இஞ்சியின் மறுசீரமைப்பு விளைவை ஒரு ஆய்வு காட்டுகிறது. சிறுநீரக செல்கள் சிதைவதைத் தடுக்க இஞ்சி உதவுகிறது. இதனால், உடலில் அதிக குளுக்கோஸ் இருப்பதால் சிறுநீரகத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தடுக்கிறது.

நீண்ட கால நீரிழிவு நோய் ரெட்டினோபதி அல்லது கண்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதிகப்படியான இரத்த குளுக்கோஸ் அழற்சி சைட்டோகைன்கள் (வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்) மற்றும் ஆஞ்சியோஜெனெசிஸ் (தற்போதுள்ள இரத்த நாளங்களில் இருந்து புதிய இரத்த நாளங்கள் உருவாக்கம்) வெளியீட்டை ஊக்குவிக்கும்.

இதன் விளைவாக விழித்திரை போன்ற கண்களின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு செயல்பட்டு மற்றும் கட்டமைப்பு சேதம் ஏற்படுகிறது.

ஒரு ஆய்வின்படி, இஞ்சியில் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆன்டிஜியோஜெனிக் செயல்பாடுகள் உள்ளன. அவை இரத்த குளுக்கோஸைக் குறைக்கவும் விழித்திரை நாளங்களுக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கவும் உதவும்.

நீரிழிவு நரம்பியல் என்பது உடலில் அதிக குளுக்கோஸ் உள்ளடக்கம் காரணமாக நரம்பு சேதத்தை குறிக்கிறது. நீரிழிவு நரம்பியல் முக்கியமாக நரம்புகளை பாதிக்கிறது. நாள்பட்ட வலி மற்றும் உணர்வின்மை ஏற்படுகிறது.

இந்த முக்கிய மூலிகையில் 6-ஷோகோல் என்ற செயலில் உள்ள கலவை நீரிழிவு நரம்பியல் நோயின் வலியைக் குறைக்க உதவும் என்று ஒரு ஆய்வு காட்டுகிறது.

நீண்ட காலத்திற்கு நீரிழிவு நோயைத் தடுக்க இஞ்சி உதவும். இருப்பினும், உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீரிழிவு நோய் இருந்தால், இஞ்சியை உட்கொள்வதன் மூலம் குளுக்கோஸ் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்காது.

எனவே, நீரிழிவு நோயை திறம்பட நிர்வகிக்க மூலிகைகள் மற்றும் மருந்துகளின் கலவையை நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.