• Mon. Jun 24th, 2024

University Grants commission

  • Home
  • உதவி பேராசிரியர் பணிகளுக்கு பி.எச்.டி கட்டாயமில்லை

உதவி பேராசிரியர் பணிகளுக்கு பி.எச்.டி கட்டாயமில்லை

இந்தியாவில் கல்லூரிகளில் உதவி பேராசிரியர் பணிகளுக்கு பி.எச்.டி கட்டாயம் என்ற விதிமுறையை பல்கலைகழக மானிய குழு ஒத்தி வைத்துள்ளது. இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்கலைகழகங்கள் மற்றும் அதுசார்ந்த கல்லூரிகளில் உதவி பேராசிரியர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்போர் பி.எச்.டி பெற்றிருப்பது அவசியம் என கடந்த…