• Sat. Mar 2nd, 2024

Ginger to Prevent Diabetes Problems!

  • Home
  • நீரிழிவு சிக்கல்களைத் தடுக்க இஞ்சி!

நீரிழிவு சிக்கல்களைத் தடுக்க இஞ்சி!

பாரம்பரிய மூலிகைகள் பண்டைய காலங்களிலிருந்து நீரிழிவு உட்பட பல நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க அல்லது தடுக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நீரிழிவு நோய் சிக்கல்களைத் தடுக்க இஞ்சி உதவும். நீரிழிவு நெஃப்ரோபதி (சிறுநீரக நோய்), நீரிழிவு ரெட்டினோபதி (கண் நோய்), நீரிழிவு கார்டியோமயோபதி (இதய நோய்கள்)…